Çevre ve ISG

1988 yılından bu yana gıda sektöründe faaliyet gösteren Kebeci bünyesindeki tüm şirketlerimiz, üretim süreçlerinde ve satış sonrası hizmetlerinde çevre duyarlılığı en üst düzeyde olacak şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ürün ve hizmet sağlanmasında kirliliğin kaynağında önlenmesi, sıfır atık oluşturma, doğal kaynak kullanımı, enerji verimliliğinin arttırılması öncelikli çalışma prensibimizdir. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz liderliğinde tüm çalışanlarımız ile birlikte yasal mevzuatlar, ulusal ve uluslararası standartlara ve müşteri koşullarına uyum sağlamaktadır.

Kebeci bünyesinde ISO 9001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmakta olup bu kapsamda;

  • Çevreye Duyarlı Üretim ve Hizmet Sağlama

Tüm süreçlerimizde çevre duyarlılığı en üst düzeyde tutularak üretim gerçekleştirilmekte olup, bazı tesislerimizde tehlikesiz atık geri kazanımı ve GES (Güneş Enerjisi Santrali) ile çevre dostu ürün kullanimi ön planda tutulmaktadır.

Kebeci, GES (Güneş Enerjisi Santrali) kullanımında bölgeye ve sektöre öncülük etmektedir.

Sıfır Atık Projesi sürecinde bölgesel olarak destek verilmiş olup, tesislerimizden çıkan atıklar geri kazanım/bertaraf firmalarında değerlendirilmektedir.

  • Çevre Performansını Geliştirme

Yönetim Kurulumuz liderliğinde gerekli yatırımların yapılması ve tüm çalışanların sürece dahil edilmesi ile taahhüt edilen çevre hedeflerine ulaşılmaktadır.

  • Sürdürülebilirlik

Doğal kaynak kullanımının verimli olabilmesi için alt yapı revizyonu yapılmakta ve son teknolojik gelişmeler takip edilmektedir. Çevre performansının sürdürülebilmesi için çalışanlarımıza farkındalık eğitimleri verilmekte, çevre tatbikatları yapılmakta ve iyileştirici faaliyetler yürütülmektedir. Risk ve fırsatlarımız belirlenerek sürdürülebilirliği destekleyecek şekilde süreçler yönetilmektedir.

  • Müşteri ve Paydaşlarımızla Çevre Uyumluluğumuz

Müşteri ve paydaşlarımızın Kebeci çevre politikası ve hassasiyetini dikkate alarak faaliyetlerini yürütmeleri için gerekli bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

Kebeci, “Önce İnsan” prensibi ile tüm süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği duyarlılığı en üst düzeyde olacak şekilde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı hedeflemektedir.

  • Yönetim Kurulumuz liderliğinde tüm çalışanlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerine dahil edilerek yasal mevzuatlar, ulusal ve uluslararası standartlara tavizsiz uyum sağlanmaktadır.
  • Tüm kazaların önlenebilir olduğu düşüncesiyle kök neden analiz çalışmaları ile birlikte incelemeler yapılmakta, tekrarının önlenmesi için, iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir.
  • Süreçlerimizin tamamında risk ve fırsatların belirlenmesi, saha geri bildirimleri (KRK-Kazaya Ramak Kaldı, Saha-Tehlikeli Durum Bildirimleri) ile proaktif yaklaşım sağlanarak sıfır iş kazası hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
  • İş sağlığı ve güvenliği performans değerlendirilmesi yapılarak sürekli iyileştirme sağlanmaktadır.
  • Çalışanlarımızın, birlikte çalışma yürüttüğümüz paydaşlarımızın ve misafirlerimizin güvenli çalışma ortamında olmasını sağlamak için gerekli alt yapı ve eğitim desteği verilmektedir.