İnovasyon ve AR-GE

Kebeci; yenilikçi yatırımları ile piyasayı yönlendiren gıda tedarikçisi ve üreticisi olmanın yanında, gelecek nesillere çevresel ve sosyal açılardan daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı ilke edinmiş “Değer katan” şirket ve marka olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda “En değerli şey insandır” sloganıyla çalışanlarının ve paydaşlarının fikirlerini değerlendirmekte, inovasyon, Ar-Ge ve süreç iyileştirme çalışmalarında tüm paydaşlarının katılımına özen göstermektedir.


Kurulduğu günden itibaren; sektörde fark yaratan, inovatif yönü güçlü, ileri teknolojileri araştıran ve hayata geçiren, üretilmeyen katma değerli ürünlere odaklanan Kebeci, araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük önem vererek bünyesinde Ar-Ge projeleri gerçekleştirmektedir.

Kebeci’nin yurt dışı yatırımlarıyla birlikte hızla büyümesi sonucu; üretim teknolojilerinin sentezlenmesini ve edinilen bilgi birikimiyle Ar-Ge faaliyetlerinin tek merkezden yönetilmesini sağlamak üzere, Kastamonu’da bünyemizde Ar-Ge Merkezi kurulmuş,bölgedeki bu anlamdaki ilk Ar-Ge Merkezi olmuştur.Şirketimizin stratejik kararlarının oluşmasında, hızlı gelişiminde, yatırımlarının yönlendirilmesinde, katma değerli yeni ürünlerin üretilmesinde, teknoloji seçiminde, maliyetlerin düşürülmesinde, verimliliğin artırılmasında, atık ürünlerin değerlendirilmesinde ve süreçlerin inovatif fikirlerle iyileştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.