Kalite anlayışımız

Kebeci’de tüm kalite faaliyetleri müşteri beklentilerini karşılayabilmek ve oluşan müşteri memnuniyetini kalıcı hale getirmek amacıyla sistem yaklaşımı ile ele alınır.

Gerekli olan yönetim, insan, iş, ürün ve hizmet kaliteleri, tüm çalışanlarımızın aktif katılımı, hedef ve fikir birliği sağlanarak sürekli geliştirilir.

Bilgi ve tecrübelerimizi en üst seviyede kullanarak değişen ve gelişen pazar koşulları doğrultusunda en geniş rekabetçi ürün yelpazesi ile ülkemizin kalkınmasına ve gelişimine katkı sağlamak ana hedefimizdir.


Bu doğrultuda kalite anlayışımız; 

  • Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerine uygun, rekabetçi, kaliteli, istenilen zamanda ve istenilen miktarda ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini istikrarlı bir şekilde en üst düzeyde tutmak
  • Ürünlerimizin performansını takip ederek satış sonrasında da daima müşterilerimizin yanında olmak
  • Yetkin personel ve insan gücünü sağlamak amacıyla çalışanlarımızın iş birliği ve yaratıcılık bilinci çerçevesinde gelişmelerine imkân sağlamak
  • Öneri sistemi ve ekip çalışmaları ile birlikte, Çevre ve İSG mevzuatlarına uyarak süreçlerimizi iyileştirmek
  • Milli servet anlayışıyla üretim maliyetlerini minimize ederek ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde verimliliği ve kârlılığı arttırmak
  • Uluslararası düzeyde rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde sürekli gelişmek ve tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek
  • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak